Döviz Büroları

doviz burolari

Bakanlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemlerde yapabilen anonim şirketlerdir.